ZORGVULDIG MET JOUW GEGEVENSPrivacy Verklaring Lifetime Art Club

Fijn dat je interesse hebt in Lifetime Art Club!

Over LIFETIME ART CLUB
LIFETIME ART CLUB is een platform voor Creative Aging met verhalende kunst. T.b.v. de organisatie van haar activiteiten maakt LIFETIME ART CLUB gebruik van persoonsgegevens die LIFETIME ART CLUB zelf beheert en heeft LIFETIME ART CLUB relaties met andere organisaties en bedrijven waarbij mogelijk persoonsgegevens in het geding zijn. LIFETIME ART CLUB gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

De klant
De klant is een persoon die bij LIFETIME ART CLUB een cursus volgt, lid is van de community, bezoeker is van een evenement, e.d.

Gebruik van persoonsgegevens
LIFETIME ART CLUB verwerkt alleen de voor haar dienstverlening noodzakelijke gegevens: naam, adres, contactgegevens, bankrekeningnummer, geboortedatum, geslacht en opleiding. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.
LIFETIME ART CLUB verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:
• het leveren van met de klant overeengekomen diensten (zoals het volgen van cursussen, het lidmaatschap van de community, e.d.)
• onderzoek naar nieuwe diensten en klanttevredenheid
• interne rapportage, (statistische) analyse, het ontwikkelen van producten en diensten van LIFETIME ART CLUB en de verbetering van producten en diensten
• het nakomen van wettelijke verplichtingen
• het aanbieden van andere diensten en producten die voor de klant interessant kunnen zijn.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken LIFETIME ART CLUB-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor LIFETIME ART CLUB de gegevens verwerkt.

Toestemming
LIFETIME ART CLUB verwerkt persoonsgegevens op basis van impliciete toestemming die voortvloeit uit de inschrijving van de klant voor of gebruikmaking van activiteiten en voorzieningen van LIFETIME ART CLUB. Het staat de klant altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening.

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening vertrouwt LIFETIME ART CLUB op de juistheid van de haar bekende gegevens. De klant dient LIFETIME ART CLUB dan ook te informeren over wijzigingen in die gegevens.

Beveiligingsniveau
LIFETIME ART CLUB neemt passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, zal LIFETIME ART CLUB dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website van LIFETIME ART CLUB
Op de website van LIFETIME ART CLUB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden (zoals b.v.de meest gevraagde pagina’s), zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.
IP-adressen worden bewaard om statistieken samen te stellen over het surf-gedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruikt LIFETIME ART CLUB deze data om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt LIFETIME ART CLUB zich het recht voor dit bij de betreffende internet provider te melden.

Websites van derden
De site van LIFETIME ART CLUB bevat een aantal links naar andere websites. LIFETIME ART CLUB kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring op de site die u bezoekt.

Rechten van de klant
De klant heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die LIFETIME ART CLUB verwerkt:
• het recht op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens
• het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
• het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor promotiedoeleinden

Voorts kan de klant LIFETIME ART CLUB verzoeken gegevens aan een andere partij over te dragen.
Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als LIFETIME ART CLUB niet in staat is opvolging te geven aan een verzoek, zal LIFETIME ART CLUB de klant daarover informeren.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de oprichter van LIFETIME ART CLUB via mail naar genevion@live.nl, schriftelijk naar:

LIFETIME ART CLUB
t.a.v Genevion Keune
Spaarne 201
2011 CG Haarlem

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en LIFETIME ART CLUB kan deze privacyverklaring actualiseren. Zodra dat gebeurt wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt en wordt de gewijzigde verklaring gepubliceerd op de website van LIFETIME ART CLUB en direct van kracht.

dd 24-8-2021

Wil je ook kunstzinnige levensverhalen leren maken?

Wil je ook kunstzinnige levensverhalen leren maken?

Contact
Lifetime Art Club, Haarlem
genevion@live.nl

Logo ontwerp:
Celine Seelemann

Logo Lifetime Art Club
Op de hoogte blijven?
Wil je nieuws ontvangen van Lifetime Art Club? Laat dan hier je mailadres achter.
* verplicht