OVER ONZE MISSIE

EEN STIP OP DE HORIZON

Samen maken we van ons creatieve pad een avontuurlijke ontdekkingsreis.

Afbeelding: Jess Quinn

Creative Aging is onze drijfveer.
Het houdt je mentaal fit, geeft je een doel én een creatief netwerk.

OVER CREATIVE AGING Ouder worden
en creatief werken
aan je verhalen

Gelukkig worden we ouder. Maar worden we ook gelukkig oud? In relatief korte tijd is onze levensverwachting sterk toegenomen. Dat zijn mooie extra levensjaren.

Als oudere volwassene (50+) breekt weer een nieuwe fase aan die vraagt om jouw invulling. Juist in deze zogeheten derde levensfase is het belangrijk jezelf af te vragen: Hoe blijf ik nieuwsgierig in het leven staan als ik (nu of straks) geen werk meer heb, de kinderen de deur uit zijn en mijn sociale netwerk waarschijnlijk kleiner wordt? Hoe maak ik tijd voor de dingen die bij me passen, die mij boeien? Kortom, die mijn leven ook op latere leeftijd zin (blijven) geven!

Het stapsgewijs leren van de vaardigheden binnen een kunstdiscipline is een geweldige manier om nieuwsgierig, actief en betrokken te blijven. Het geeft structuur, zelfvertrouwen en zingeving. Ook ontdekken beginnende kunstmakers vaak dat ze véél meer kunnen dan ze ooit dachten.
Campaign Beautiful Minds
Met Lifetime Art Club borduren we voort op de successen met Creative Aging in Amerika en voegen we toe: verhalende kunst! Storytelling met kunst.
“Creative Aging gaat over positieve gezondheid en een leven lang leren met kunst in het middelpunt.”
Aan Creative Aging koppelen wij ‘verhalende kunst’.
Jezelf uitdrukken via kunstzinnige expressie.

OVER VERHALENDE KUNSTIn iedereen zit een kunstzinnig verhaal

Wat is verhalende kunst? Centraal staat dat het een bepaalde expressieve vorm heeft. In een optreden (levenslied, spoken word, persoonlijke dans etc) of in een tastbare vorm (schilderij, beeldhouwwerk, foto, gedicht, collage etc). Maar bovenal dat je als maker van de uiting er iets mee wil vertellen. Een inspiratie of iets uit je leven. Storytelling met kunst. En dat kan over een verbazingwekkende gebeurtenis zijn, een eeuwig gekoesterd verlangen, een gigantische transformatie, een leuke hobby, een behaald succes, een droom, iets alledaags.... In iedereen zit verhalen die je kunt verbeelden. Met Lifetime Art Club gaan we verhalende kunst ontdekken, voeden, uitspitten, bespreken. Met voorbeelden van zowel professionals als amateurs.

Onze missie is dat vele mensen de smaak te pakken krijgen en ook verhalende kunst gaan maken. De club wordt zo een plek om verhalen op kunstzinnige wijze te vieren, te bewonderen en te vertellen met kunst!

Je verhalen uitbeelden is een ingang voor zingeving.

https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2019/05/line_01.png
LIFETIME ART CLUB
Genevion

Kunstbeoefening draagt bij aan je gezond voelen.

https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2019/03/painting_03.png
LIFETIME ART CLUB
Genevion

Amateurkunstenaarschap is leuk om te ontwikkelen, het houdt je nieuwsgierig.

https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2019/03/course_illustration_01.png
LIFETIME ART CLUB
Genevion
Creative Aging gaat over jezelf én samen.
Je stimuleert elkaars creatieve pad. Wij noemen dat creatieve peer coaching.
Genevion - Lifetime Art Club
‘Creative Aging is goed, gezond én leuk. Voeg daar het maken van verhalende kunst aan toe en het wordt oneindig interessant, betekenisgevend en art-verbroederend.

Vind jij dit ook belangrijk? Sluit je aan als deelnemer, docent of ambassadeur. Een maatwerk-carrousel aanvragen kan ook.’
Genevion, oprichter Lifetime Art Club

Over Genevion CREATIVITEIT VRAAGT STIMULANS

Terug uit Italië, op mijn 22e en vol van de beeldhouwkunst op iedere hoek van de straat, begon ik naast mijn studie met kleien. Het bleef bij periodiek een cursus volgen. Altijd ‘te druk’ met relaties, verhuizingen, leuke dingen doen, werk, vrienden, mantelzorg. Allemaal heel belangrijk, maar je eigen creativiteit ontwikkelen is als een anker. Daar kan je steeds naar terug. Naar dat vlammetje om verder te willen uitbeelden, te spelen, te leren. Of andere activiteiten aan te verbinden. Maar de tijd vliegt weg. Creatieve ontwikkeling vraagt focus en stimulans. Ik denk dat velen dit herkennen. Andere dingen líjken belangrijker. Nu ik de 50 gepasseerd ben, komt mijn missie deze continue stimulans te bieden met Lifetime Art Club diep uit mijn hart. Hoe mooi om in je derde levensfase hier wel tijd voor te maken! Met creatieve clubgenoten en je verhalen als inspiratiebron.

Mijn idee voor Lifetime Art Club begon bij de brug. Mijn woonatelier lag daar tegenover. Ik had geen idee wat er onder deze brug tevoorschijn kwam. Wat een verrassing! Verhalende kunst zie ik net als de brug. Je gaat aan de slag met je verhalen en ontdekt welke creativiteit daar uit voortkomt. Je verhalen uitbeelden is verrijkend, verrassend, troostend, grappig, boeiend, verhelderend, duidend of misschien gewoon experimenterend. Je ontdekt de creatieve vonken bij jezelf, je speelt met de kunstenaarsmindset en leert stapsgewijs met creativiteit en kunstzinnigheid je verhalen uit te beelden! Dat helpt je goed en vitaal ouder worden.

Genevion (1972) is communicatiewetenschapper, amateur beeldhouwer en oprichter van Lifetime Art Club. Naast de organisatiekant houdt ze zich vooral bezig met de conceptuele invulling en de modules van de carrousel .

Creative Aging heeft bij ons drie pijlers: hoofd, handen en hart.
Met het Carrousel-programma vanuit de pijlers hoofd, handen en hart willen we zoveel mogelijk 50+ers enthousiast maken voor storytelling met kunst:
Met de Mindset Carrousel van Lifetime Art Carrousel krijg je tools om naar jezelf te kijken als een kunstenaar. Hiermee leg je de basis voor ‘creatieve expressie met je verhalen’. Van het creatieve brein en zingeving op oudere leeftijd tot de rol van kunst in je leven en de maker in jou. Met een creatief ontwikkelplan (COP) voor de richting van jouw pad.
Heb je zelf een kunstwerk gemaakt of heb je iets in wording? Neem het mee naar de Vertel Carrousel. Daar leer je te vertellen over je werk door de feedback van anderen. Ook geef je elkaar leuke stimulerende opdrachten. Je bent met makers onder elkaar. Het is peercoaching in een veilige leeromgeving. Dat is leuk en stimulerend en je maakt kunstvrienden.
Je kunt workshops volgen van onze kunstdocenten in de Maak Carrousel. Zij zijn geoefend in het geven van betekenisvolle kunstlessen. Zij helpen je de brug te slaan tussen je verhalen en het toepassen van de verschillende kunstdisciplines. Zo kun je laagdrempelig experimenteren met jouw vorm van artistieke zelfexpressie.
Creative Aging houdt je mentaal fit, geeft je een doel én een creatief netwerk.
https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2021/01/li-edelkoort-ruidezeensq-gesneden-e1611088964403.jpg

„Alles wat te maken heeft met hobby’s zal ongelofelijke invloed krijgen. Léren dingen te maken, léren dingen te doen.”

LIDEWIJ EDELKOORT
Trendwatcher
https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2021/01/Dennis-van-Galen-e1611090686529.jpg

„Een kunstenaarsmindset kan van grote waarde zijn. Het kan richting geven, duiden, onderzoeken.”

DENNIS VAN GALEN
Directeur CREA
https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2021/01/Judith-Sachs-anyone-can-dance-e1611091496859.jpeg

„Kunst is ook sociaal. Je hebt een format om op een veilige manier je emoties te delen.”

JUDITH SACHS
Founder Anyone Can Dance
https://www.lifetimeartclub.nl/wp-content/uploads/2021/01/rick-shiomi-e1611093852459.jpg

„Ik realiseerde me plots dat met pensioen gaan, de poort is naar een hele wereld van creativiteit.”

RICK SHIOMI
ZEN and the art of unretirement

ONDERZOEKENDE BIJVANGSTLifetime Art Club schetst een beeld

Als we er in slagen om met vele oudere makers kunstzinnige verhalen over het alledaagse leven te maken dan ontstaat er een beeld over het leven anno nu. Het leven van alledag. Hoe onze verlangens eruit zien, waar we ons over verwonderen en waar we misschien een rebels gevoel bij krijgen. Juist door kunst te gebruiken bij je verhaal kun je iets duiden of in een ander perspectief zetten. Zo verenigen we het vitaal en nieuwsgierig ouder worden met een bijdrage aan de beeldvorming over ouder worden!
Wil je ook starten met  jouw creatieve storytelling bij Lifetime Art CLub of wil je bijdragen als ambassadeur?

Geef creatieve ontwikkeling de tijd.
Bij Lifetime Art Club kun je een leven lang leren.
Met peercoaches en kunstdocenten staan we elkaar terzijde.

Contact
Lifetime Art Club, Haarlem
genevion@live.nl

Logo ontwerp:
Celine Seelemann

Logo Lifetime Art Club
Op de hoogte blijven?
Wil je nieuws ontvangen van Lifetime Art Club? Laat dan hier je mailadres achter.
* verplicht